Oefencentrum

Brandweeropleidingen Noord BV (beter bekend als BON) verzorgt al meer dan vijfendertig jaar brandweeropleidingen voor de gemeentelijke- en bedrijfsbrandweerkorpsen in de drie Noordelijke regio's. We kunnen gerust zeggen dat bijna alle brandweermensen die in Groningen, Friesland en Drenthe hun vak uitoefenen wel één of meerdere opleidingen bij BON hebben gevolgd. BON verzorgt alle brandweeropleidingen tot officiersniveau.


BON is geaccrediteerd duikopleider en verzorgt regionaal en landelijk de opleidingen Brandweer-duiker, Duikploegleider en MAD-A. 


Oefencentrum Noord BV (beter bekend als OCN, of BOC (Brandweer Oefen Centrum)) faciliteert het realistisch oefenen op twee locaties, te weten Zuidbroek en Wijster. Op deze locaties is kunnen alle mogelijke praktijksituaties onder veilige omstandigheden realistisch worden nagebootst. Voor een aantal trainingen is een VR-scenario ontwikkeld. OCN heeft schoon en veilig werken hoog in het vaandel staan. Zo start er geen training zonder een uitgebreide veiligheidsbriefing, is er bij elke realistische oefening een veiligheidsfunctionaris aanwezig en hebben wij bluspakken beschikbaar in alle maten die gehuurd kunnen worden zodat er zo weinig mogelijk transport van vuile kleding plaatsvindt. 


Voor het verzorgen van de opleidingen en de oefeningen zet een groot aantal freelance instructeurs zich in. De vakman draagt zijn kennis over aan een collega in opleiding. 


Brandweer Nederland
Beide werkmaatschappijen onderhouden een nauwe band met Brandweer Nederland, dat kan ook niet anders: samen staan we sterk!


Daar waar het kan nemen we deel aan pilots, vaardigen we mensen af naar landelijke werkgroepen en zijn we proeftuin voor nieuwe initiatieven. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de bijscholing voor examinatoren en examenvoorzitters op de oefenlocatie in Wijster plaatsvindt. 


Welkom!
We heten jullie van harte welkom op ons oefencentrum in Wijster. Er is een uitdagend programma opgezet, met tijd en ruimte voor het netwerken.